Hoolekogu

Parksepa lasteaia hoolekogu koosseis 2022/23. õppeaastal:

Tarmo Jõgeva – Avastajate rühma esindaja

Marileen Haan – Uurijate rühma esindaja

Keiti Prihodko – Vaatlejate rühma esindaja

Geete Fanni Kuus – õpetajate esindaja

Siiri Konksi – Võru Vallavalitsuse esindaja

 

2022/23. õppeaasta hoolekogu protokollid:

Hoolekogu koosoleku protokoll  26.01.2023 

2020/21. õppeaasta hoolekogu protokollid:

2019/20. õppeaasta hoolekogu protokollid:

Hoolekogu koosoleku protokoll 29.10.19.

2018/19. õppeaasta hoolekogu protokollid:

Väljavõte hoolekogu protokollist

VÄLJAVÕTE HOOLEKOGU ELEKTROONILISEST KOOSOLEKUST

2017/18. õppeaasta hoolekogu protokollid:

Väljavõte 1

Väljavõte 2

Väljavõte 4

PARKSEPA LASTEAIA HOOLEKOGU ELEKTROONILISE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 4