Rühmad

Rühmade suurused ja komplekteerimise põhimõtted 2018/17. õppeaastaks:

Avastajate ja Uurijate rühma suurus on 22 last, Vaatlejate rühma suurus 16 last. Rühmade nimekirjad kinnitatakse 10. septembril.

Vaatlejate rühma meeskond: Kristiina Kõrs, Heli Volas, Kaja Mändik ; Uurijate rühma meeskond: Raina Karu, Geete-Fanni Kuus, Jane Pihlapuu; Avastajate rühma meeskond: Iiri Hollo, Angela Mondschein, Merike Eelmets .

Üldjuhul on lapsed rühmades vanuse järjekorras. Esitatud avaldused laste liikumise kohta rühmades rahuldatakse võimalusel, kui on saavutatud kokkulepped nende laste vanematega, keda vastavad otsused puudutavad.