Sündmused

SEPTEMBER
01.09.20 KELL 11.30 TARKUSEPÄEV
RÜHMADE LASTEVANEMATE KOOSOLEKUD
07.09.2021 KELL 16.30 UURIJATE  RÜHM
08.09.2021 KELL 16.30  AVASTAJATERÜHM
09.09.2021 KELL 16.30 VAATLEJATE RÜHM
14.09.2021 KELL 10.45 TUNNENTEAN OSKAN PROJEKTI RAAMES KÜLAS PUNANE RIST (osaleb Avastjate rühm)
.09.2021. TARTU MARATONI VIRTUAAL LASTEJOOKS LASTEAIA ÕUEALAL 
SPORDINÄDAL
OKTOOBER
07.10.20 PROJEKTI TUNNEN TEAN OSKAN RAAMES TUTVUSTAVAD POLITSEIAMETNIKUD LIIKLEMISE REEGLEID  (osaleb Avastajate rühm)
 KELL PARKSEPA LASTEAIA SÜNNIPÄEV
Juhised haridus- ja noorsootööasutustele 2021/2022. õppeaasta sügisel https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_juhised_koolidele_2021.pdf

 

Head lapsevanemad!

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega soovitatakse lastevanematel lapsi mitte lasteaeda tuua, kui see pole vältimatult vajalik.

Lapse lasteaeda toomise vajaduse otsustab lapsevanem.

Laste ja täiskasvanute tervise ning turvalise keskkonna huvides toimub laste vastuvõtmine ja üleandmine õues või rühma välisukselt.

Töökorralduse sujumiseks palume teavitada lapse lasteaeda tulekust või puuduma jäämisest eelneval päeval lapsevanemale sobival viisil: Eliis, rühma telefon, meil.

Palume mõistvalt suhtuda muudatustesse ja pidada kinni kõigist abinõudest, mis meie töötajate ning teie laste ja teie enda tervise kaitseks on kasutusele võetud.

Püsime terved!

Täpsema info COVID-19 viiruse tõkestamise leiate allpool toodud linkidelt:

2021.03.10_lasteaedade_juhis

Viiruse leviku tõkestamise info haridusasutustele

Terviseameti koduleht

Lasteaed ja rühmaõpetajad on vajadusel valmis andma erinevat nõu ning soovitusi lapse arengu toetamiseks!